Athol Fugard se Playland

Athol Fugard se Playland

Photos

Story

Die Fugard Teater en die Suidoosterfees bied met trots aan Playland deur Athol Fugard, geborg deur Naspers

As deel van die 2014 Suidoosterfees. Opgevoer in Afrikaans met Engelse onderskrifte.

Die 2014 Suidoosterfees spog met ‘n toneelstuk wat deur een van die reuse in die Suid-Afrikaanse teater en film, John Kani, beskryf is as: “Die eerste versoenings produksie opgevoer in Suid-Afrika”.

Athol Fugard se kragtige tweespel Playland word in Afrikaans opgevoer, met Engelse onderskrifte, by die Fugard Studio Teater van 23 Januarie tot 15 Februarie 2014.
 
Saartjie Botha het die teks vertaal en Albert Maritz hanteer die regie. Die produksie sluit in Mbulelo Grootboom en Albert Pretorius.

Athol Fugard word wyd erken as een van Suid-Afrika se grootste lewende dramaturge wat oor baie dekades ‘n betekenisvolle bydrae tot die kulturele landskap van Suid-Afrikaanse teater gemaak het. Verskeie van sy werke het plaaslik en internasionaal lof ingeoes. In 2011 is Athol Fugard in New York vereer met ‘n Tony-toekenning vir sy lewenslange bydrae.

Oor Athol Fugard sê regisseur Albert Maritz “sy werk is gevul met simbole; ’n digterlike spieël eenvoudig uitgevat as ‘n storie, met ryk, betekenisvolle karakters.”

Fugard self beskryf Playland as "die mees emosioneel uitputtende toneelstuk wat ek ooit geskryf het".

Playland vertel die verhaal wanneer twee teenoorgesteldes in ’n bloedige oorlog byeen gebring word.

Dit is Oujaarsaand 1990 wanneer Gideon le Roux (Albert Pretorius – Long Walk to Freedom, 3 Little Pigs, Balbesit, Thom Pain), ’n oud-dienspligtige, effens onder die invloed, vir Martinus Zoeloe (Mbulelo Grootboom – White Wedding, Stokvel, Burnt) by ’n skougrond êrens in die platteland ontmoet. Martinus is die sekerheidswag by die skou. Sy donker geheime is sekuur weg gesluit, of só dink hy . . .

Gideon het seer wat hy diep binne hom dra. Hy is die produk van sy tyd, met potensiaal om ’n simpatieke mens te wees.

Martinus is ’n kryger, ’n gentleman, ’n goeie eggenoot, en ’n swart man gedurende ’n donker periode in die Suid-Afrikaanse geskiedenis.

Dit word geplaas in ’n tyd in ons land toe dinge – op ’n ander manier as vandag – nie was wat die moes wees nie.

Regisseur Albert Maritz het groot geword in radio studios, agter verhoë en in sy pa se donker kamer, besig om rolletjies film te ontwikkel. Hy het ’n onderwyser geword, ’n akteur, ’n regisseur en ’n vervaardiger van vernuwende werk; altyd met sy eenvoudige maar treffende beligtingsontwerp wat in die vertoning verweef is. Hy gebruik sy unieke styl om nuwe lewe in klassieke Afrikaanse teater te blaas, insluitend Faan se Trein (KKNK en Aardklop – Gewildste Produksie in 2005), Faan se Stasie (KKNK, Aardklop, Innibos, Artscape en Durbanville 2006), Taraboemdery (Innibos Beste Kunstenaar 2010), 'n Seder val in Waterkloof (Innibos – Gewildste Produksie 2011), Mooi Maria (Aardklop Beste Regisseur, Beste Aktrise, Beste Afrikaanse Produksie 2011), Die Rebellie van Lafras Verwey (Fleur du Cap Beste Regisseur, Beste Akteur en Gewildste Produksie 2011), en mees onlangs Die Van Aardes van Grootoor (Innibos, KKNK en Durbanville). Hy verskyn in films teenoor internasionale sterre maar as akteur is hy bekend as Herman in die TV-reekse Konings en Torings, en vir die advertensie met ’n olifantslurp om sy nek.

Kaartjies is beskikbaar by die Fugard Teater se kaartjieskantoor by 021 461 4554 of by Computicket.com. Friends of the Fugard kry weer uitstekende afslag wanneer kaartjies deur die kaartjieskantoor bespreek word.

Daar is oorgenoeg veilige parkering vir teatergangers by Harringtonplein in Caledonstraat. As die weer saamspeel is daar ‘n lieflike dakkroeg met ’n uitsig van 360-grade oor die stad en berg – oop vóór en ná elke vertoning.

 


 

The Fugard Theatre and the Suidoosterfees proudly present Athol Fugard’s Playland, sponsored by Naspers

As part of the 2014 Suidoosterfees. Performed in Afrikaans with English Surtitles.

The 2014 Suidoosterfees boasts a play, which South African Theatre and Film great John Kani once described as “The first reconciliation production performed in South-Africa”.

Athol Fugard's powerful two-hander Playland will be performed, in Afrikaans with English surtitles, at the Fugard Studio Theatre, from 23 January – 15 February 2014.

Saartjie Botha has translated the script, and Albert Maritz will direct the production. The production features Mbulelo Grootboom and Albert Pretorius.

Athol Fugard is widely regarded as South Africa’s greatest living playwright who, for many decades, has been contributing significantly to the cultural landscape of South African Theatre. A multitude of his works has garnered local and international acclaim. In 2011 Athol Fugard was honoured internationally when he received a Life Time Achievement Award at the Tony’s in New York.  

Of Athol Fugard, director Albert Maritz says “his work is filled with symbols; a poetic mirror simply dressed as a story, with rich, meaningful characters”.

Fugard himself describes Playland as "the most emotionally exhausting play I have ever written".

Playland depicts what happens when the two extreme opposites in a bloody war are brought within reach of each other.

It is New Year's Eve in 1990 when Gideon le Roux, played by Albert Pretorius (Long Walk to Freedom, 3 Little Pigs, Balbesit, Thom Pain), an ex-national serviceman who is slightly inebriated, meets Martinus Zoeloe, played by Mbulelo Grootboom (White Wedding, Stokvel, Burnt) at a fairground in the country. Martinus is the security guard at the fair. His dark secrets were securely locked away, or at least this is what he thought ... 

Gideon is a damaged man who carries deep hurt. He is a product of his time, with much potential of being a compassionate human being.

Martinus is a warrior, a gentleman, a good husband, and a black man during a dark period in South Africa’s history.

All of this is set during a time in our Country when things were - in a different way than today - not what they should have been.

Director Albert Maritz grew up in radio studios, behind stages and in his dad's dark room developing rolls of film. He became a teacher, an actor, a director and a producer of progressive work; always with his simple, but effective lighting designs woven into the shows. He involves his unique style to breathe new life into classical Afrikaans works of the past, such as Faan se Trein (KKNK and Aardklop - Most popular production 2005), Faan se Stasie (KKNK, Aardklop, Innibos, Artscape and Durbanville 2006), Taraboemdery (Innibos Best Artist 2010), 'n Seder val in Waterkloof (Innibos -  Most popular production 2011), Mooi Maria (Aardklop Best director, Best actress, Best Afrikaans production 2011), Die Rebellie van Lafras Verwey (Fleur du Cap Best director, Best Actor en Most popular production 2011), and most recently Die Van Aardes van Grootoor (Innibos, KKNK and Durbanville). He appears in films opposite international film stars, but as an actor he is best known as Herman in the TV series' Konings and Torings, and for the commercial with the trunk of an elephant around his neck.

Playland tickets are available through the Fugard Theatre box office on 021 461 4554 or Computicket.com. Friends of the Fugard receive the usual excellent discounts when booking through the box office.

There is plenty of secure parking for patrons on Harrington Square on Caledon Street and when the weather allows the stunning rooftop terrace bar, with its 360 degree view of the city and mountain, is open before and after each performance.

Reviews

Pretorius shines in Fugard two-hander - Cape Argus
Every South African should see this play - mondaymissile.co.za
Earlike toneelspel en treffende inhoud - litnet.co.za

Dates & Times

 • Time

  TUE - SAT 8PM
 • Price

  R120 - R150
 • Duration

  1 hour 20 min
 • Language

  Afrikaans

Cast & Creative

 • Cast

  • Albert PretoriusGideon le Roux
  • Mbulelo GrootboomMartinus Zoeloe
 • Creative

  • Athol FugardPlaywright
  • Albert MaritzDirector
  • Saartjie BothaTranslator
  • Set and LightingAlbert Maritz
  • Set Construction and DetailingKoos Marais and Gaerin Hauptfleish
  • Costume DesignKoos Marais
  • Production ManagerJohann Kupferburger
  • Stage ManagerGaerin Hauptfleish
  • Surtitle OperatorShayna Gleave