Die Laaste Karretjiegraf

Die Laaste Karretjiegraf

Story

Koot en Sarah ontmoet ná vele jare by sy Moeder, en die Geduldkinders se Ouma, Mieta Ackerman se graf op ‘n plaas in die Karoo. Koot was gedurende sy swerfjare die informele segspersoon van die span Karretjieskeerders by die Brug uitspanning. Hy is pas uit die tronk vrygelaat vir die moord op sy tweede vrou. Gedurende sy aanhouding in die plaaslike gevangenis het Ouma Mieta na sy kinders Pienkies, Toek-Toek en die tweeling, Outjie en Rokkies omgesien. Sarah is van Afrikanerherkoms en het intussen haar verhandeling in Antropologie oor die onderwerp van die Karretjiekinders voltooi. Hoewel beide Sarah en Koot se moedertaal Afrikaans is, is hulle wêrelde verwyder, maar tog saamgesnoer deur gedeelde ervaringe van pyn, skuld, berou, liefde en uiteindelik hoop.

'Die Laaste Karretjiegraf' is 'n verhaal van die Karretjiemense en 'n eerbetoon aan die nalatenskap van hierdie direkte afstammelinge van Suid-Afrika se eerste bewoners. 'n Lewensbestaan wat nou weens verskeie redes tot niet is, en in vele opsigte saam met Ouma Mieta in haar bêreplek neergelê is.

Regie is deur Athol Fugard met ontwerpe deur Saul Radomsky, Mannie Manim, James Webb en Koos Marais. Die rolverdeling is Erica Wessels, Ivan Abrahams, Riaan Visman, Ephraim Gordon, Richard September en Kim Pietersen.


After many years Koot and Sarah meet on a farm in the Karoo at the grave of Koot’s mother and the Geduld children’s grandmother, Mieta Ackerman. During Koot’s years of roaming he was the informal spokesman for a team of Karretjie sheepshearers at the Brug outspan. He has just been released from prison where he served time for murdering his second wife. During his detention in the local prison, Ouma Mieta looked after his children, Pienkies, Toek-Toek and the twins, Outjie and Rokkies. Sarah is of Afrikaner descent and has in the meantime completed her dissertation in Anthropology on the subject of Karretjie children.

Although Afrikaans is both Sarah and Koot’s mother tongue they are worlds apart; they are, however, connected by shared experiences of pain, guilt, remorse, love and ultimately hope. “Die Laaste Karretjiegraf” is a story about the Karretjie People and a tribute to the heritage of the direct descendants of South Africa’s first inhabitants. This is a way of life which, for various reasons, has come to an end and has, in more ways than one, been laid to rest with Ouma Mieta in her grave.

Die Laaste Karretjiegraf is directed by Athol Fugard with designs by Saul Radomsky, Mannie Manim, James Webb and Koos Marais. The cast for the production is Erica Wessels, Ivan Abrahams, Riaan Visman, Ephraim Gordon, Richard September and Kim Pietersen.

Dates & Times

 • Dates

  25 Jan 2013 - 23 Feb 2013
 • Time

  TUE - FRI 8PM | SAT 5 & 8:30 PM
 • Language

  Afrikaans with English surtitles

Cast & Creative

 • Cast

  • Erica WesselsSarah
  • Ivan AbrahamsKoot
  • Riaan VismanPienkies
  • Richard SeptemberToek-Toek
  • Ephraim GordonOutjie
  • Kim PietersenRokkies
 • Creative

  • Athol FugardDirector
  • Riana SteynCo-author
  • Athol FugardCo-author
  • Saul RadomskySet Design
  • Mannie ManimLighting Design
  • James WebbSound Design
  • Koos MaraisCostume & Props Design